Oprava kanalizácie vás už dnes nevystraší.

Problémy s kanalizáciu a prípadne až havarijné stavy, keď s vyžaduje nielen spriechodnenie potrubia, ale aj komplikovaná oprava, patria k najvážnejším problémom pri rodinných alebo bytových domoch. Určite niektorí môžu namietať, že existujú aj vážnejšie problémy, no určite ich nebude veľa. Najťažšia na týchto opravách je diagnostika problému. No aj následná oprava je niekedy veľmi náročná a zdĺhavá.

staré potrubie

Ak privolaní odborníci skonštatujú, že vaše problémy s kanalizáciou sú vážnejšieho rázu a čistenie potrubia pomocou dostupných metód problém neodstráni, nastupuje často samotná rekonštrukcia potrubia alebo aj jeho úplná výmena. Pomocou kamerového systému v potrubí je možné zistiť, či pomôže oprava časti potrubia alebo je potrebná rozsiahlejšia výmena potrubného a kanalizačného systému. Problémová tu je najmä oprava kanalizácie pod betónovými plochami prípadne aj oprava v stenách domu, kedy nastupujú aj búracie práce. Takéto devastačné opravy pôsobia na nájomníkov veľmi ťažko, no iné riešenie neexistuje. U starších potrubných systémov je často vhodná aj kompletná výmena potrubia, aj keď by možno v danom čase postačila aj čiastková oprava. No vyjde to určite lacnejšie urobiť naraz, a navyše domáci môžu dlhé roky spávať pokojne.

nové potrubie

Takto privolaní profesionáli vám dokážu okrem opravy kanalizácie alebo jej rekonštrukcie vykonať aj množstvo iných inštalatérskych prác. Patrí sem montáž sanity a WC, ktoré je treba nechať na odborníkov. Takto získate aj záruku na tieto práce a v budúcnosti v prípade problémov sa môžete kedykoľvek na týchto odborníkov obrátiť. Je veľmi výhodné ak vám podobné práce vykonajú špecialisti, ktorí majú bohaté skúsenosti s problémami s kanalizáciou a potrubím. Vedia totiž pri inštalácii sanity posúdiť rôznymi metódami stav odtokového potrubia a ihneď aj odstránia možný problém, ktorý by sa mohol prejaviť v budúcnosti.